E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1_Širšie_vzťahy151 kB [pdf]
  1n_Širšie_vzťahy145 kB [pdf]
  2_Krajinná_štruktúra202 kB [pdf]
  2n_Krajinná_štruktúra287 kB [pdf]
  3_Komplexný návrh funkčného využitia303 kB [pdf]
  3a1_Komplexný urbanistický návrh355 kB [pdf]
  3a1n_Komplexný urbanistický návrh668 kB [pdf]
  3a2_Komplexný urbanistický návrh109 kB [pdf]
  3a2n_Komplexný urbanistický návrh147 kB [pdf]
  3a3_Komplexný urbanistický návrh172 kB [pdf]
  3a3n_Komplexný urbanistický návrh114 kB [pdf]
  3b1_Návrh verejnoprospešných stavieb281 kB [pdf]
  3b1n_Návrh verejnoprospešných stavieb576 kB [pdf]
  3b2_Návrh verejnoprospešných stavieb116 kB [pdf]
  3b2n_Návrh verejnoprospešných stavieb157 kB [pdf]
  3b3_Návrh verejnoprospešných stavieb130 kB [pdf]
  3b3n_Návrh verejnoprospešných stavieb82 kB [pdf]
  3n_Komplexný návrh funkčného využitia325 kB [pdf]
  41_Návrh dopravy275 kB [pdf]
  41n_Návrh dopravy577 kB [pdf]
  42_Návrh dopravy112 kB [pdf]
  42n_Návrh dopravy151 kB [pdf]
  43_Návrh dopravy120 kB [pdf]
  43n_Návrh dopravy69 kB [pdf]
  51_Vodné hospodárstvo271 kB [pdf]
  51n_Vodné hospodárstvo577 kB [pdf]
  52_Vodné hospodárstvo134 kB [pdf]
  52n_Vodné hospodárstvo168 kB [pdf]
  53_Vodné hospodárstvo143 kB [pdf]
  53n_Vodné hospodárstvo184 kB [pdf]
  71_Plynofikácia229 kB [pdf]
  71n_Plynofikácia523 kB [pdf]
  73_Plynofikácia126 kB [pdf]
  73n_Plynofikácia84 kB [pdf]
  8a_Záber_pôdneho_fondu236 kB [pdf]
  8an_Záber_pôdneho_fondu180 kB [pdf]
  Sprievodná_správa_ZaD1_ÚPN-O_Hokovce1 354 kB [pdf]

HORE