E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Začaté správne konania

Číslo konania:SK 11212/2023/05

Dátum zverejnenia informácie:31.10.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na poz. parc. č. 1396/62 registra KN-C v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 01. 2019  Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Ev.č. 7-201945 kB [pdf]

HORE