E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Úradná tabuľa obce Hokovce

ZverejnenéOznam
30.11.2023Rozpočet obce
02.11.2023Začaté správne konania
25.10.2023Obecné zastupiteľstvo
19.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN k trhovému poriadku
17.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o dani za ubytovanie
17.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
02.10.2023Voľby do NR SR 2023
05.09.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti s výpočtom nákladov
18.08.2023Spomienková výstava HUGO VON OBERNDORFF
26.07.2023Obecné zastupiteľstvo
25.07.2023Rozhodnutie - OÚ LEVICE
16.06.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre Obec Hokovce
08.06.2023Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Hokovce na roky 2023 - 2027
31.05.2023Obecné zastupiteľstvo
25.05.2023OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOKOVCE
03.05.2023OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOKOVCE ZMENY A DOPLNKY č. 1
25.04.2023Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O
24.04.2023Územný plán obce
24.04.2023Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
15.02.2023Obecné zastupiteľstvo
23.01.2023Okresný Úrad Nitra - Rozhodnutie
09.11.2022Referendum 2023
18.10.2022Zámer prevodu nehnuteľnosti
06.10.2022Komunálne voľby 2022
28.09.2022Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
13.01.2022Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
29.11.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
21.11.2019Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
15.11.2019Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
16.09.2019Oznam zámeru prevodu nehnuteľností
02.07.2019Ochrana úrody pred požiarmi - 2019
02.07.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
01.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
28.01.2019Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
21.01.2019Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
03.01.2019Spoločné záverečné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti stavby
12.11.2018Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hokovce
HORE